Dęblin: targ będzie jednak otwarty! Sprawdź, kiedy będzie czynny

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce niedawno w wielu miastach zamknięto targi i bazary. W Dęblinie decyzja o zamknięciu targowisk z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa zapadła 12 marca. Była to duża strata dla kupujących, jak i sprzedających na targu swoje produkty. Mieszkańcy pytali o zasadność decyzji i apelowali o ponowne otwarcie targowisk.

– Co wpłynęło na decyzję władz miasta o zamknięciu targowisk? – pyta jedna z naszych czytelniczek (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). – Sklepy, również wielkopowierzchniowe markety pozostają otwarte, a bazar – mimo, że na świeżym powietrzu – zamknięty. Nie ma przecież odgórnego zakazu zamknięcia targowisk, wręcz przeciwnie. Rząd informuje nawet o tym, że targowiska pozostają otwarte. Sprzedawanie swoich produktów na targu jest często jedynym źródłem dochodu całych rodzin – podkreśla czytelniczka.

Decyzję o zamknięciu targów na terenie Dęblina ogłoszono 12 marca. Jak tłumaczy Beata Siedlecka, burmistrz Dęblina, wpływ na taka decyzję miały wydane przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii.

– Jednak uwzględniając postulaty mieszkańców Dęblina o potrzebie zakupów artykułów spożywczych w warunkach otwartej przestrzeni informuję, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. zostanie otwarte dla handlujących i kupujących targowisko miejskie przy ulicy Niepodległości 9 w Dęblinie – informuje Beata Siedlecka, burmistrz Dęblina.

Pierwszy dzień targowy już w środę 1 kwietnia

Na terenie miasta będzie czynne tylko jedno targowisko na którym maksymalnie można zapewnić czystość i higienę zarówno dla kupujących, jak i sprzedających, a tym samym zadbać o zdrowie mieszkańców.

Targowisko przy ul. Niepodległości będzie czynne w następujące dni:

 • środa od godziny 6.00 do godziny 12.00
 • piątek od godziny 12.00 do godziny 16.00
 • sobota od godziny 6.00 do godziny 13.00

Jednocześnie burmistrz zwraca uwagę na stosowanie się do zaleceń Głównego Państwowego Inspektora Sanitarnego, na przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych zapobiegających zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów. Dlatego należy:

 • Stosować właściwą higienę rąk.
 • Stosować higienę kaszlu i oddychania.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością.
 • Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 • Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca  (min.1,5 metra).
 • W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
 • Na każdym straganie na targowisku, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.
 • Nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. na wadze. Surowe mięso i jaja odizolować od innej żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia (np.ser, wędliny).
 • Stosować rękawiczki jednorazowe w sposób higieniczny (np. nie dotykać mięs, wędliny w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze.
 • Ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów.
 • Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych i pieczywa, owoców, warzyw, itp. – poprzez podawanie i pakowanie produktów przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.
 • Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

Jako zarządca Urząd Miasta będzie dbać o czystość i higienę całego targowiska poprzez wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także mycie i dezynfekcję toalet ogólnodostępnymi środkami, dbać o odstępy między handlującymi i klientami, a jeśli to konieczne ograniczać liczbę klientów przebywających jednocześnie na targowisku.

Przy wejściu na targowisko zapewnione będą pojemnik z płynem dezynfekującym.

/fot.pixabay/