OSP Dęblin-Masów otrzymała dotację “5000+”

Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin – Masów przyznano dotację z “Programu MSWiA 5000+ dla jednostek OSP”. Pod koniec lutego druhowie otrzymali pierwszą paczkę z zestawem dydaktycznym.

„Programu 5000+ dla jednostek OSP” zrealizowano po raz pierwszy w 2019 r. Poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały nowe, dodatkowe zadania takie, jak organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

W ostatnich dniach lutego druhowie z OSP Dęblin – Masów otrzymali przesyłkę zawierającą zestaw dydaktyczny dla z kamerą termowizyjną. – Zestaw posłuży nam do prowadzenia szkoleń oraz innych przedsięwzięć oświatowo–kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej podczas festynów, obstaw i spotkań – powiedzieli strażacy z OSP Dęblin-Masów.

 

– Kamera termowizyjna z pewnością przyda się w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Kamery termowizyjne ułatwiają wykrywanie ludzkiego ciała oraz obrazują gorące strefy pożaru w ekstremalnych warunkach niewidocznych gołym okiem, np. duże zadymienie. Ponadto możemy nie widzieć żadnego ognia a sprawdzając kamerą termowizyjną okaże się, że pożar rozwija się w jakimś konkretnym miejscu, za ścianą czy pod podłogą – wyjaśniają.

fot. OSP Dęblin-Masów