Urząd Pracy rekrutuje na bezpłatne szkolenia osoby powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach przedstawił propozycje bezpłatnych szkoleń skierowanych do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Nabór prowadzony jest do 20 marca.

PUP w Rykach prowadzi rekrutację na dwa szkolenia grupowe: “Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i kursem komputerowym ECDL BASE” oraz “Operator koparko – ładowarki kl. III”.

O udział w szkoleniu mogą się ubiegać osoby w wieku 30 lat lub więcej, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach – w tym również rolnicy lub członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenia trwa od 02.03.2020r. do 20.03.2020r. Osoby zainteresowane szkoleniami, proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta. Złożenie karty kandydata na szkolenie, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej osoby na szkolenie. Ostateczna decyzja o terminie rozpoczęcia konkretnego szkolenia zostanie podjęta po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Aktywność drogą do pracy (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Informacja o pierwszym naborze na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w  Rykach – Filia w Dęblinie
tel: 81 883 02 26