O koronawirusie w ZSZ nr 1 w Dęblinie

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie pod opieką Iwony Zugaj wzięli udział w happeningu szkolnym. Głównym celem, jaki przyświecał zorganizowaniu happeningu było promowanie zdrowego stylu życia oraz ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak uczniowie przekonywali podczas akcji, najlepszym sposobem zapobiegania chorobie jest unikanie narażenia na tego wirusa, dlatego prowadzili kampanię informacyjną:  „Jak uniknąć zakażenia.”

Podczas wydarzenia przypominali:

  • unikaj bliskiego kontaktu z chorymi
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  • zostań w domu, kiedy jesteś chory
  • zakryj kaszel lub kichnięcie chusteczką, a następnie wyrzuć chusteczkę do śmieci
  • czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą zwykłego sprayu lub ściereczki do czyszczenia gospodarstwa domowego
  • często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu

(fot.ZSZ nr1)