Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie ze srebrną tarczą w rankingu Perspektyw

Portal Perspektywy opublikował po raz 22 ranking najlepszych techników w Polsce. Tym razem mogą być dumni nauczyciele i uczniowie Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie. Szkoła po raz kolejny znalazła się w ogólnopolskim  rankingu na 292 miejscu,  otrzymując Srebrną Tarczę.

Według klasyfikacji Perspektyw złotą tarczę dostają szkoły z miejscami 1-100, srebrną 101-300, brązową 301-500. W rankingu wojewódzkim uczniowie Technikum Hotelarskiego zajęli 19 miejsce.

– To dla nas miła informacja – przyznaje Mariola Sulima, dyrektor szkoły. Na ten wynik składają się wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych – zawodowych i maturalnych. Bardzo dobrze od kilku lat wypadają w tym profilu wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, zawsze powyżej średniej krajowej. Uczniowie Technikum Hotelarskiego napisali także dobrze maturę i to wpłynęło na wynik rankingu.

Taki wynik był możliwy dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów. – Kadra naszej szkoły wciąż podnosi swoje kwalifikacje i doskonali swój warsztat pracy. Nasz szkoła jest dobrze wyposażona, ma dwie pracownie hotelarskie. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe u renomowanych pracodawców w Polsce i za granicą. Mogą również pogłębiać i rozwijać swoje umiejętności na stażach i kursach zawodowych – podkreśla dyrektor.

(fot. ZSZ nr 2)

Grażyna Szczepańska – nauczycielka przedmiotów hotelarskich