Ferie z kulturą w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie