Przygotowywał zamach terrorystyczny w Puławach. Został ujęty przez ABW i doprowadzony do prokuratury

Do zatrzymania Maksyma S. doszło w środę 4 grudnia. Ukrainiec planował wybuch samochodu pułapki w pobliżu jednej z galerii handlowej w Puławach. Zamach terrorystyczny miał dokonać wielu zniszczeń. Miało zginąć wielu ludzi.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo przeciwko obywatelowi Ukrainy Maksymowi S. który 4 grudnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące przygotowania do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Przygotowania do eksplozji

W toku postępowania prokuratora ustaliła, że Maksym S. mieszkający w Polsce od dwóch miesięcy, swoim zachowaniem w relacjach z innymi osobami wzbudzał podejrzenia, że przygotowuje się do przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Wybuch, jaki planował mógł zagrażać życiu i zdrowiu wielu osób, a także dokonać dużych zniszczeń. Maksym S. zastraszał swoich współpracowników i współlokatorów.

Maksym S. został zatrzymany 4 grudnia. 6 grudnia został mu przedstawiony zarzut przygotowania do zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii. Przygotowania te polegały na wejściu w porozumienie z innymi osobami o radykalnych poglądach religijnych, wyrażaniu gotowości do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego polegającego na zdetonowaniu „samochodu pułapki” w obiektach użyteczności publicznej oraz uzyskiwanie środków w postaci pieniędzy oraz broni. Ponadto Maksym S. jest podejrzany o popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym polegającego na stosowaniu gróźb pobicia przez inne osoby o radykalnych poglądach religijnych.
Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowe aresztowanie

Z uwagi na uzasadnioną obawę popełnienia przez podejrzanego przestępstwa o charakterze o terrorystycznym oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator  skierował do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

/inf. Prokuratura Krajowa, zdj. poglądowe/