Mikołaj odwiedził SPZOZ w Dęblinie (zdjęcia)

Dziś, 6 grudnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej odwiedził św. Mikołaj, który częstował pacjentów i personel słodyczami. Tym miłym akcentem niespodziewany gość wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.