Dęblin będzie miał oświetlenie i system pomiaru zanieczyszczeń za ponad 5 mln zł

Z końcem października Beata Siedlecka, Burmistrz Dęblina podpisała umowę ze Stefanem Tatarką, Prezesem Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. w sprawie realizacji projektu dotyczącego poprawy jakości powietrza w Dęblinie poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

W ramach projektu zostanie poddane modernizacji oświetlenie drogowe i parkowe na terenie Dęblina. W sumie zainstalowanych będzie 1808 opraw LED. Zbudowany zostanie także system pomiaru i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza w mieście.

Jak informuje magistrat, głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Dęblina. Rezultatem projektu ma być spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Umowę w sprawie realizacji zadania podpisała Beata Siedlecka, Burmistrz Dęblina oraz Stefan Tarka, Prezes Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia. W podpisaniu umowy wzięli też udział Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji Henryk Rozenbajgier i Inspektor ds. Inwestycji Waldemar Strigl.

Wartość projektu to dokładnie 5 178 945,72 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 to: 3 602 787,69 zł. Według planów prace związane z realizacją projektu mają zakończyć się do 30 września 2020 roku.