Awaria systemu bankowego obsługującego wypłaty z 500+ w Dęblinie

Do chwili obecnej pieniądze nie dotarły do wielu świadczeniobiorców. Problem dotyczy rodzin objętych programem 500 plus, które mają swoje konta w innych bankach, jak PKO SA.

Od rana wielu dęblinian dzwoni do OPS z pytaniem o wypłaty świadczenia z programu 500 plus. Zgodnie z dotychczasowym przebiegiem wypłat 25 listopada na konta świadczeniobiorców powinny zostać przelane przyznane środki. Jednak tym razem tak się nie stało.

– Bank PKO SA otrzymał dyspozycje wykonania przelewów wczoraj około godziny 9.00 rano – informuje Monika Kośmińska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie.

Jak informuje dalej OPS, w banku PKO SA awarii uległ Elixir (system rozliczeń międzybankowych). W związku z tym nie zaksięgował przelewów wychodzących. Z tego powodu przelewy w dniu wczorajszym otrzymali tylko klienci tego banku.

– Mamy zapewnienie od banku PKO SA, że trwają prace i dzisiaj środki będą zaksięgowane w innych bankach – podkreśla Kośmińska.

Ponadto Kierownik OPS-u przypomina, że 25 dzień każdego miesiąca jest dniem od którego zaczyna się realizacje przelewów świadczeń 500 plus za dany miesiąc. Mogą one być wypłacane do ostatniego dnia miesiąca.

(fot. ilustracyjne)