ZSZ nr 2 wspiera dzieci z Domu Dziecka

W październiku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie przeprowadził wśród uczniów swojej szkoły akcję charytatywną na rzecz podopiecznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Puławach.

Tym razem organizatorzy zdecydowali się przekazać dzieciom przybory szkolne zakupione ze środków pozyskanych podczas charytatywnych kiermaszów oraz zbiórki. Zebrane dary przekazali na ręce Lecha Piekarza, dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach.

– Nie byłoby jednak tych darów, gdyby nie gesty dobrej woli naszych uczniów, wynikające z troski o drugiego człowieka. Dlatego dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy włączyli się do akcji – podkreśla Daria Madejska, nauczyciel ZSZ nr 2 w Dęblinie.

(inf. Daria Madejska, fot. ZSZ nr 2)