Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej: 7 nauczycieli otrzymało nagrody pieniężne. Nagrodę Starosty Ryckiego przyznano Michałowi Pastuszakowi

18 października w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie było okazją do podziękowań za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą. Wręczono także wyróżnienia oraz nagrody.

W imieniu samorządu powiatu ryckiego życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz osób związanych z oświatą złożył Dariusz Cenkiel, Wicestarosta Rycki.

– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie i serce okazywane młodemu pokoleniu mieszkańców powiatu ryckiego. Wiem, że w szkołach na terenie powiatu ryckiego nie brakuje nauczycieli wybitnych, o szczególnych predyspozycjach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników, organizatorów życia i działania zbiorowego – mówił podczas uroczystości Dariusz Cenkiel. – W tym uroczystym dniu dziękuję Państwu za to, że z determinacją i konsekwencją dążycie do osiągnięcia idealnego wzorca nauczyciela. Dziękuję za podejmowany codziennie wysiłek i osobiste zaangażowanie w tworzenie partnerskiej relacji z dziećmi i młodzieżą, krzewienie kultury dialogu i szacunku do drugiego człowieka, a także rozwijanie umiejętności współpracy mimo różnic. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości  i wytrwałości. „Pełnia życia jest wtedy, gdy ma się przekonanie, że robi się coś ważnego, potrzebnego to, co przynosi pożytek ludziom i społeczeństwu” i tego Państwu z całego serca życzę.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za całokształt pracy pedagogicznej Starosta Rycki uhonorował nagrodą pieniężną następujących pedagogów:

  1. Mirosława Brasławska-Haque – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach
  2. Katarzyna Romaszko – nauczyciel matematyki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach
  3. Grzegorz Kamiński – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach
  4. Magdalena Surmacz-Jońska – nauczyciel biologii i języka angielskiego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
  5. Tomasz Jaśkowski –wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie
  6. Daria Madejska – nauczyciel języka angielskiego z Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie
  7. Patrycja Augustynopolska – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie

W trakcie uroczystości wręczono również Nagrodę Starosty Ryckiego za osiągnięci w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochronę dóbr kultury dla Michała Pastuszaka, instruktora z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Obchody uświetnił koncert piosenki artystycznej w wykonaniu Martyny Kozłowskiej przy akompaniamencie Michała Pastuszaka.

Uroczystość poprowadziła Małgorzata Grzechnik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Wśród przybyłych gości byli m.in.: ks. kan. Stanisław Chodźko Dziekan Dekanatu Ryckiego, Teresa Rayska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej, dyrektorzy szkół i poradni, a także nauczyciele i pedagodzy.

(inf., fot. Starostwo Powiatowe Ryki)