Zderzenie samochodu osobowego z pociągiem. Wiele osób zostało rannych (zdjęcia)

Doszło do zderzenia pociągu pasażerskiego z samochodem osobowym. Kierujący autem nie zachował należytej ostrożności na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Skład musiał gwałtownie hamować. Jest wiele rannych. Do czasu przybycia służb ratunkowych ewakuację prowadzi kierownik pociągu.

Spokojnie, to tylko ćwiczenia, jakie na początku października odbyły się na bocznicy kolejowej w Ciechanowie. Podczas nich sprawdzono skuteczność działania i współpracy służb ratunkowych na wypadek wystąpienia zagrożenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym oraz współdziałania w przypadku incydentów o znamionach aktów terroru. To już czwarte ćwiczenia, w ramach których szkolą się pracownicy Kolei Mazowieckich.

– Dzisiejsza „katastrofa” jest symulacją, ale to właśnie podczas takich ćwiczeń mamy okazję sprawdzić współdziałanie służb ratowniczych i podmiotów kolejowych. Od tego, na ile skutecznie działa łączność pomiędzy nami, zależy przebieg całej akcji ratunkowej. Myślę, że dzisiejsze ćwiczenia pokazały, że jesteśmy przygotowani do skutecznej reakcji na tego typu zdarzenia i potrafimy skutecznie współdziałać – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich, obecny podczas ćwiczeń.

Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody. W pierwszym sprawdzono działania związane z symulacją zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. W epizodzie drugim zaplanowano działania podejmowane przez pododdział kontrterrorystyczny policji.

W miejscowości Ciechanów w rejonie stacji kolejowej, doszło do zderzenia pociągu pasażerskiego relacji Olsztyn – Warszawa z samochodem osobowym, w wyniku niezachowania wystarczającej ostrożności przez kierującego pojazdem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W wyniku zdarzenia pociąg uderzył w przejeżdżający przez torowisko pojazd (nastąpiło gwałtowne zatrzymanie składu). Wiele osób zostało rannych. Do czasu przybycia służb wstępną ewakuację prowadzi kierownik pociągu. Następnie na miejsce przybywają wezwane służby i prowadzą dalsze działania. Po ich zakończeniu rozpoczął się EPIZOD II ĆWICZENIA – działania policji związane z zatrzymaniem uzbrojonych niebezpiecznych sprawców napadu na bank, przemieszczających się pociągiem rejsowym Kolei Mazowieckich.

Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie organizacji działań, sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych, podczas zagrożeń występujących w różnego rodzaju wypadkach i katastrofach. Każde tego typu ćwiczenia pomagają określić zadania, jakie spoczywają na poszczególnych podmiotach. Zdobyte doświadczenie pozwala w przyszłości realizować zadania szybko i profesjonalnie.

W działaniach wzięli udział: pracownicy Kolei Mazowieckich, Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Samodzielny Pododdział Kontrterorystyczny Policji KWP zs. w Radomiu, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, grupa pozoracji – PUL w Ciechanowie, grupa pozoracji i przygotowania – Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Straż Miejska w Ciechanowie, Cargotor – Grupa PKP Cargo, PKP Cargo, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – Zakład Pomocy Doraźnej – Państwowe Ratownictwo Medyczne Ciechanów.

Współorganizatorami ćwiczeń byli: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd Miasta Ciechanów oraz służby powiatowe z Ciechanowa.

W 2016 roku Koleje Mazowieckie brały udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych pod kryptonimem „KOLEJ 2016”, które odbyły się w Otwocku. W 2017 roku w powiatowo-gminnych ćwiczeniach obronnych Powiatu Łosickiego w Niemojkach – wydarzenie odbyło się pod kryptonimem „Toczna 2017”. W 2018 roku KM wzięły udział w ćwiczeniach „KOLEJ 2018” w Nasielsku.

(inf., fot. KM)