Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do Ojczyzny

Czterdzieści lat temu, w dniach 2-10 czerwca 1979 roku, Karol Wojtyła po raz pierwszy odbył pielgrzymkę do Polski jako papież Jan Paweł II. Odwiedził wówczas Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Pielgrzymka, która zdaniem wielu historyków w dużym stopniu zapoczątkowała też rozpad systemu komunistycznego, wyzwoliła w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy ówczesnych władz. Papież wypowiedział wtedy słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Za każdą wizytą w rodzinnym kraju, a było ich w sumie osiem – dodawał Polakom otuchy i nadziei, wskazywał jak radzić sobie w chwilach zwątpienia i apatii. Był wielkim nauczycielem narodu i wybitnym człowiekiem, dziś świętym tysiąclecia Państwa Polskiego.

W środowisku lotników polskich wciąż żywa jest pamięć o tych wydarzeniach: Siły Powietrzne aktywnie uczestniczyły w zabezpieczaniu tych pielgrzymek pod względem lotniczym i logistycznym.

„By czas nie zatarł i niepamięć” – pod tym hasłem Muzeum Sił Powietrznych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięć Jana Pawła II, zapraszają 16 października 2019 r. (godz. 10.00 – 15.00) na konferencję popularnonaukową zatytułowaną „Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do Ojczyzny – zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej”

Patronatem honorowym konferencję objęli:

Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik i Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Celem konferencji jest przedstawienie historii pielgrzymek Jana Pawła II do Polski z perspektywy ich zabezpieczenia, szczególnie ich transportu lotniczego, w którym brali udział żołnierze i sprzęt Sił Powietrznych. Wiele masowych – pielgrzymich spotkań odbyło się na lotniskach wojskowych. Chcemy sięgnąć pamięcią do tych wydarzeń, ukazać ogrom wysiłku organizacyjnego i logistycznego żołnierzy Wojska Polskiego. Zaprosiliśmy do udziału w seminarium świadków, organizatorów tych masowych przedsięwzięć, historyków, pasjonatów oraz wszystkich tych, którym historia lotnictwa oraz dzieje papieskich pielgrzymek do Polski są bliskie.

Swoje referaty wygłoszą między innymi:

– gen. bryg. (r) pil. dr Ryszard Hać prof. wizytujący Lotniczej Akademii Wojskowej, który jako Szef Lotnictwa w Dowództwie Sił Powietrznych miał pełny obraz zaangażowania Sił Powietrznych w obsługę pielgrzymek.

– płk dypl. (r) pil. Leonard Ciosek, zastępca Szefa Zespołu Organizacyjnego pielgrzymki w 1999 r., dowódca „Eskadry Papieskiej”

– płk dypl. (r) inż. Jan Urbaniak czuwał nad zabezpieczeniem lotniczym przez stronę polską wizyty Jana Pawła II na Litwie Łotwie i Estonii w 1993 roku.

– płk (r) dr inż. Andrzej Szmania z ramienia DWLiOP czuwał nad zabezpieczeniem logistycznym pielgrzymki w 1997 r.

– mgr Marcin Arbuz (MSP) przedstawi przebieg papieskiej wizyty na lotnisku „Szkoły Orląt” 4 czerwca 1991 r. w Radomiu, bo przecież ówczesny 60. Pułk Lotniczy wchodził strukturalnie w skład dęblińskiej Uczelni.

Referaty i wystąpienia planujemy wydać roku 2020 r. w 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka i w Roku Świętego Jana Pawła II, uchwalonym przez Sejm RP.

Sesji naukowej będzie towarzyszyć ekspozycja, na której zaprezentujemy liczne artefakty związane z pielgrzymkami papieża, m.in. „schody papieskie”, używane do podróży na pokładzie śmigłowca Mi-8, kolekcję modeli i odznak papieskich z prywatnej kolekcji gen. bryg. Ryszarda Hać.

Serdecznie zapraszamy


program konferencji

9.30-10.00 –rejestracja uczestników

10.00  uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia gości honorowych, wręczenie Aktu Nadania Medalu Św. Jana Pawła II dla Muzeum przez Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II

wystąpienia wprowadzające:

10.30-11.00 Lotnicze świadectwa pielgrzymek Papieża św. Jana Pawła II do Ojczyzny –   gen. bryg.( R) pil. dr Ryszard Hać, Lotnicza Akademia Wojskowa

11.00-11.30  Formy upamiętniania pontyfikatu Papieża Polaka w skali całego kraju–  mgr Ryszard Zawadowski, dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu JP II

Sesja plenarna

prowadzenie: dr Roman Kozłowski – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

11.30-11.50 Śmigłowiec papieski w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Mateusz Tułodziecki, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

11.50-12.20    przerwa kawowa

12.20-12.40  103.„papieski” – zapomniana pielgrzymka – płk dypl. (R) inż. Jan Urbaniak,  Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich

12.40-13.00  Pielgrzymka do ojczyzny w 1997 roku – płk (R) dr Andrzej Szmania, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP o/Dęblin

13:00 – 13.20 Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w 1999 roku – płk dypl. (R)  pil. Leonard Ciosek, Z-ca Szefa Zespołu Organizacyjnego Pielgrzymki, dowódca „Eskadry Papieskiej”

13.20-13.40  Wizyta Papieża na lotnisku Szkoły Orląt w Radomiu 4 czerwca 1991 roku -mgr Marcin Arbuz, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

13.40  podsumowanie konferencji

14.00 otwarcie wystawy pt.: Pamiątki z wizyt Jana Pawła II  w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych

14.30 poczęstunek


Organizatorzy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II

Partnerzy: Miasto Dęblin, Fundacja Lotniczy Lublin,  Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana o/Dęblin, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP o/Dęblin, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Ratownictwa w Krakowie

Patronat medialny: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Dęblin News