,,Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy” – akcja Sprzątania Świata w SOSW

W ramach akcji Sprzątanie Świata ,, Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy” w dniu 24 września społeczność internacka SOSW w Dęblinie przystąpiła do sprzątania terenu w pobliżu szkoły. Okoliczne zarośla znowu stały się miejscem ,,dzikich wysypisk”. Wychowankowie pod opieką wychowawców rzetelnie posprzątali zaległe śmieci.

Prosimy wszystkich o segregację odpadów i wyrzucanie śmieci w miejsca do tego wyznaczone.

Wychowawcy i wychowankowie internatu.