Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obchodziła 35-lecie istnienia

W tym roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie obchodzi 35-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 13 września w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie odbyła się uroczystość uświetniająca ten wyjątkowy jubileusz.

– Żyjemy w świecie ciągle nowych wyzwań i zagrożeń cywilizacyjnych, którym nie wszyscy są w stanie sprostać. Dotyczy to zarówno młodych, dopiero starających się rozpoznać świat, jak i starszych, usiłujących się w nim odnaleźć – mówił w trakcie wystąpienia Starosta Rycki Dariusz Szczygielski. – Wasza praca, którą należy nazywać misją, polega więc nie tylko na odnajdywaniu w ludziach ich potencjału i możliwości, ale przede wszystkim, na konstruowaniu jasnych dla nich drogowskazów. To zadanie niełatwe i mamy świadomość, że bez waszego poczucia odpowiedzialności i rozumienia wagi tej służby, byłoby to zadanie niewykonalne.

Na uroczystość przybyła delegacja z zaprzyjaźnionej Poradni „Insight” z Brześcia. Prof. dr hab. Lidia Łysiuk opowiedziała zebranym gościom o współpracy PP-P w Dęblinie z Poradnią „Insight” w Brześciu. Bardzo miło wspominała także wymianę doświadczeń podczas wizyty w naszej poradni w 2016 roku. Oficjalnie zaprosiła pracowników PP-P w Dęblinie do Brześcia w celu poznania specyfiki pracy poradni niepublicznej w warunkach odmiennych kulturowo. Wyjazd pracowników PP-P w Dęblinie zaplanowany jest w dniach 3-5 października 2019r..

Jubileusz uświetnił także Pan Seweryn Gąbka z-ca dyr. Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania w Kuratorium Oświaty w Lublinie, który wspomniał o trudach i wyzwaniach pracy specjalistów zajmujących się niesieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas na zaprezentowanie gościom dęblińskich talentów. Prawdziwych emocji dostarczyła nam Natalia Gadowska, uczennica klasy VIII SP nr 2 w Dęblinie oraz Szkoły Muzycznej w Puławach, która przepięknie zaśpiewała i zagrała na skrzypcach. Przed zaproszonymi gośćmi wystąpiła także Mała Rewia Taneczna z MDK w Dęblinie, która zaprezentowała kilka układów tanecznych przygotowanych przez Panią Małgorzatę Knieć – Sprawkę.

Po uczcie dla duszy przyszedł czas uczty dla ciała. Zaproszeni goście mogli spróbować specjałów przygotowanych m.in. przez zaprzyjaźnionych z poradnią rodziców, a także dzięki życzliwości bardzo wielu sponsorów życzliwych dla Poradni.

Uroczystość poprowadziły wraz z dyrektorem Magdaleną Piechotą, Ilona Skalińska i Joanna Misiurek-Czarnecka.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Powiatu Ryckiego, Urzędu Miasta Dęblin oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli, miejskiego żłobka i poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa lubelskiego, a także psycholodzy, pedagodzy i logopedzi współpracujący z Poradnią.

Dziękujemy wszystkim gościom i sponsorom za uświetnienie tak ważnego dla nas dnia.

Dyrektor oraz pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dęblinie / fot. UM