SOSW w Dęblinie poszerza swoją ofertę o Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie rozszerza swoją ofertę o pomoc dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia edukacji w szkole.

Specjaliści SOSW oczekują na dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie: fizjoterapii, integracji sensorycznej, logopedii, terapii pedagogicznej i psychologicznej, surdoterapii oraz tyfloterapii.

– Te wielospecjalistyczne zajęcia mają na celu stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego i społeczno – emocjonalnego – mówi Beata Kursa, dyrektor SOSW w Dęblinie.

Zajęcia organizowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin miesięcznie. Zespół Wczesnego Wspomagania to wysoko wykwalifikowana kadra, która dokonuje diagnozy potrzeb psychofizycznych i opracowuje indywidualny program dla dziecka.

– Drodzy rodzice pamiętajmy, że stymulacja sfer rozwojowych skutkuje zmniejszeniem opóźnień i jest szansą dla dziecka na lepsze funkcjonowanie – przypomina dyrektor.  – Zapraszamy do zwiedzania naszej placówki i udziału w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – dodaje.

/inf., zdj.SOSW/