Wojewoda Lubelski i Dowódca 2.LBOT podpisali porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w regionie

11 września w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisano porozumienie mające zapewnić sprawną i skuteczną współpracę między Urzędem Wojewódzkim i 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej w zakresie obronności i bezpieczeństwa regionu oraz zarządzania kryzysowego.

Sygnatariuszami porozumienia byli Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski i płk Tadeusz Nastarowicz, Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Dotychczasowa współpraca jest dobra. Kataklizmy, które nawiedziły nasz region w tym roku umocniły nas jeszcze bardziej w przekonaniu, że ten kierunek współpracy, który podjęliśmy jest bardzo dobry. Podpisane dziś porozumienie scementuje współpracę między naszymi służbami – podkreślał płk Tadeusz Nestorowicz.

Podpisany dokument szczegółowo określa zakres i różne formy współpracy. Porozumienie przewiduje, m.in. wzajemne udostępnianie informacji, analiz, prognoz dotyczących zagrożeń i zdarzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa w województwie lubelskim, doraźne konsultacje, uzgadnianie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć takich, jak konferencje, seminaria, szkolenia, ćwiczenia i treningi, a także popularyzację działań w zakresie ochrony ludności.

– Lubelska brygada OT jest niezwykle mobilna i sprawna w sytuacjach zagrożenia mieszkańców i ich mienia, które niestety nas raz po raz spotykają. Działania w gminie Wojciechów i Modliborzyce, ale też działania poza granicami naszego województwa, w województwie świętokrzyskim, rzeczywiście potwierdzają pełną sprawność brygady – mówił Przemysław Czaranek.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” jest jedną z największych brygad OT w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie brygada liczy około 3400 żołnierzy, średnia wieku żołnierza OT to 32 lata.

/inf., fot. 2.LBOT/kpt. Damian Stanula/