Koleje Mazowieckie ogłaszają zmiany w rozkładzie jazdy pociągów od 1 września

W niedzielę 1 września wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Będzie ona obowiązywała do 19 października. Zmiana jest związana z szeroko zakrojonymi pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na większości linii, po których kursują pociągi KM, m.in.: R1, R2, R3, R6, R7, R8, R9.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach przedstawiają się następująco:

Na linii nr R1 Warszawa – Skierniewice wciąż będą występowały utrudnienia związane
z modernizacją, ale nie będą już tak uciążliwe jak w okresie wakacyjnym. Zmiany będą wprowadzane w wybranych okresach w godzinach międzyszczytowych: wieczornych i wczesnoporannych oraz w środku dnia (9:00 – 14:00).

Na Linii nr R2 Warszawa – Łuków nadal będą występowały utrudnienia związane z pracami prowadzonymi w obrębie stacji Warszawa Rembertów. Największe zmiany wystąpią w okresie od 1 do 14 września. Wtedy część pociągów będzie odwołana (nie będą kursowały pociągi rozpoczynające/kończące bieg na stacji Warszawa Rembertów), a pozostałe będą miały zmieniony rozkład jazdy oraz wydłużony czas przejazdu na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów. Od 15 września sytuacja ulegnie poprawie i utrudnienia będą znacznie mniejsze.

Na linii nr R3 Warszawa – Łowicz nadal będzie trwała modernizacja oraz przebudowa stacji Łowicz Główny. Największe utrudnienia wystąpią w dniach 28 września – 10 października – na odcinku Sochaczew – Łowicz Główny. Wtedy za wybrane pociągi będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. 11 października PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przywrócić ruch dwutorowy na odcinku Bednary – Łowicz Główny. Na tory mają wrócić pociągi KM, co oznacza zakończenie  kursowania zastępczej komunikacji autobusowej. Wyjątkiem będzie pierwszy i ostatni pociąg w dobie, z uwagi na konieczność zachowania przerwy technologicznej.

Na Linii nr R6 Warszawa – Małkinia w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane
z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Na odcinku Sadowne Węgrowskie – Małkinia, tak jak obecnie, ruch pociągów będzie prowadzony po jednym czynnym torze, część pociągów będzie odwołana, a w zamian będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Dodatkowo, w dniach 1-15 września, na odcinku Łochów – Małkinia, będą wymieniane podkłady torowe. W związku z tym część pociągów do/z Małkini będzie kursowała w skróconej relacji, a w zamian zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Dla zmniejszenia uciążliwości związanych z pracami w okresie 1 – 15 września 2019 r. na odcinku Łochów – Małkinia honorowane będą wszystkie ważne bilety na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich w pociągach Spółki ,,PKP Intercity” nr:

7113 „Konopnicka” relacji Zielona Góra – Białystok;

1005 „Baczyński” relacji Łódź Fabryczna – Białystok.

Szczegółowe zasady honorowania: https://www.mazowieckie.com.pl

Ponadto od 16 września w dni robocze zostaną uruchomione dodatkowe pociągi do/z Zielonki:

nr 11223 relacji Warszawa Zachodnia (odj. 15:20) – Zielonka (przyj. 15:55);

nr 99248/11218 relacji Zielonka (odj. 16:04) – Piaseczno (przyj. 17:08).

Na linii nr R7 Warszawa – Dęblin nadal trwa modernizacja stacji Otwock oraz prace modernizacyjne na odcinku Otwock – Pilawa. Obowiązująca organizacja ruchu nie zmieni się.
Za pociągi na odcinku Otwock Pilawa nadal będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Na linii nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna do 31 sierpnia nadal będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Radom – Strzyżyna. Natomiast 1 września PKP PLK S.A. rozpocznie kolejny etap modernizacji linii i dla ruchu zostanie zamknięty odcinek Strzyżyna – Warka. W związku z tym od 1 września zastępcza komunikacja autobusowa będzie kursowała z Radomia aż do Warki.

Na linii nr R9 Warszawa – Działdowo, w dniach 1-30 września, w dalszym ciągu będą występowały utrudnienia związane z budową stacji Warszawa Powązki. Ruch pociągów na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8 będzie odbywał się jednotorowo, a część pociągów będzie kursowała w skróconej relacji. Ponadto w godzinach porannych oraz wieczornych kontynuowane będą prace związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej skutkujące częstymi zmianami w rozkładzie jazdy.

Linia nr R91 Sierpc – Nasielsk

Na odcinku Nasielsk – Płońsk dalej będą prowadzone prace utrzymaniowo – naprawcze i potrwają do 28 września. Za odwołane pociągi będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Oznacza to również ograniczenia w kursowaniu pociągów obsługiwanych przez autobusy szynowe na odcinku Nasielsk – Nowy Dwór Mazowiecki – Tłuszcz.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów KM od 1 września 2019 r. podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 31 sierpnia 2019 r. i ważnych na przejazdy 1 września 2019 r. lub później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego. Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych, dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze pisemnego wniosku.

Podróżny, zwracając bilet imienny KM całkowicie lub częściowo niewykorzystany, przed przekazaniem go kasjerowi zobowiązany jest do trwałego wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie (skutecznie w sposób uniemożliwiający odczytanie).

/inf. KM/