IV Festiwal “U zbiegu rzek” / 10.08 /

W sobotę 10 sierpnia na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Wyspa Wisła odbędzie się IV Festiwal “U zbiegu rzek”. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

Dlaczego Lubelszczyzna, Mazowsze, Podlasie i Małopolska spotykają się w Stężycy?

Stężyca – niegdyś miasto królewskie centrum administracyjne. Dawna Ziemia Stężycka na przestrzeni wieków z racji swego położenia, należała do różnych jednostek administracyjnych. za czasów I Rzeczypospolitej należała do woj. sandomierskiego i stanowiła krańce Małopolski. w 1793 roku została włączona do woj. lubelskiego. Następnie co jakiś czas zmieniła się przynależność administracyjna. region został przydzielony do zaboru austriackiego, w prowincji Galicja Zachodnia, następnie do Księstwa Warszawskiego, departamentu siedleckiego. Będą w granicach Królestwa Polskiego region należał do województwa podlaskiego następnie guberni siedleckiej potem lubelska. po I wojnie światowej region należał do powiatu garwolińskiego woj. lubelskim, a tuż przed wybuchem II wojny w woj. warszawskim. Od reform administracyjnej w 1975 roku teren w widłach wieprza i Wisły zalicza się do Lubelszczyzny.

Chcą ocalić od zapomnienia

Celem festiwalu jest Promocja niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia i Małopolski Ocalenie od zapomnienia bogatych tradycji dawnych mieszkańców wsi polskiej. Ukazanie na bogactwo dziedzictwa kulturowego poprzez różnice i podobieństwa tradycji w mikroregionach, przejawiających się głównie w śpiewie, muzyce i strojach ludowych. Integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Festiwalu tj. amatorskimi zespołami artystycznymi z Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia i Małopolski.

W festiwalu wezmą udział autentyczni wykonawcy – Zespoły i Grupy Śpiewacze, Kapele z terenu szeroko rozumianego Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia i Małopolski kontynuatorów tradycyjnego śpiewu i gry na instrumentach z terenu szeroko rozumianego Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia i Małopolski. Osoby kontynuujące tradycje muzyczne – mogą pochodzić z innych części Polski ale repertuar jaki zaprezentują będzie z terenów wymienionych regionów.

Gdzie i kiedy?

Festiwal odbędzie się w dniach 10 lipca /sobota/ 2019 roku w kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym „Wyspa Wisła” w Stężycy powiat rycki woj. lubelskie. Przesłuchania konkursowe,ludowa zabawa taneczna, odczytanie protokołu i wręczenie nagród wszystkim uczestnikom.

Więcej informacji znajduje się TU oraz na stronie fb U zbiegu rzek.