Zostań reporterem „Przez Europę z biletem Interrail” w ramach projektu YOUMOBIL

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Koleje Mazowieckie zapraszają młodzież w wieku od 18 do 26 lat do udziału w konkursie „Przez Europę z biletem Interrail”. Wystarczy wymyśleć i opisać plan podróży z biletem Interrail przez Europę. Jest o co walczyć. Zwycięzcy otrzymają bilet INTERRAIL Global Pass ważny przez 22 dni, na podstawie którego odwiedzą co najmniej 5 miast/regionów.

Zostań reporterem YOUMOBIL

Zasady nie są trudne. Wystarczy wymyślić i opisać plan podróży z biletem Interrail przez Europę. Ważne aby uzasadnić, dlaczego planujemy akurat taką, a nie inną trasę. Następnie trzeba wskazać narzędzia lub media społecznościowe, z których uczestnik będzie korzystać przedstawiając relacje ze swojej podróży. I na koniec – wszystko to trzeba przekazać za pomocą formularza konkursowego, na adres promocja@mazowieckie.com.pl do 30 lipca br.

W konkursie zostaną wybrane dwie osoby, które zostaną reporterami YOUMOBIL i będą opisywać swoją podróż do wybranych miejsc w Europie. Zwycięzcy konkursu otrzymają bilet INTERRAIL Global Pass ważny przez 22 dni, na podstawie którego odwiedzą co najmniej 5 z 7 miast/regionów biorących udział w projekcie: Quedlinburg (Niemcy), Modena (Włochy), Brezno i Žilina (Słowacja), Płock (Polska), Kraj południowomorawski (Czechy) i Dugo Selo (Chorwacja).

To nie koniec atrakcji. Na podstawie tego biletu reporterzy YOUMOBIL będą mogli zwiedzać również dowolne miejsca w Europie do momentu wygaśnięcia ważności tego biletu. Działania związane z projektem mają na celu promocję mobilności wśród dzieci i młodzieży mieszkającej na terenach wiejskich oraz zachęcenie ich do podróżowania. To także promocja kolei i wiedzy
o niej.

Szczegółowe zasady, w tym regulamin konkursowy znajduje się tutaj:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/konkurs-przez-europe-z-biletem-interrail

Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży

Konkurs jest jednym z działań, w ramach  projektu CE1307 YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”, współfinansowanego w ramach Programu Interreg Central Europe 2014 – 2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej, w tym województwo mazowieckie. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 r. a jego całkowity budżet to ponad 1,8 mln Euro.

W ramach projektu, którego partnerem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Koleje Mazowieckie będą przeprowadzać konkursy, które mają wyłonić uczestników „Letniej Kampanii Interrail”. Ponadto zadaniem Spółki będzie współpraca z młodzieżą z obszarów wiejskich w celu wdrożenia nowatorskich usług opartych na preferencjach i potrzebach transportowych młodych ludzi. W ramach projektu będą organizowane warsztaty i spotkania, których celem będzie ożywienie potencjału transportowego aby poprawić wizerunek i zwiększyć atrakcyjność zbiorowego transportu publicznego. KM będzie między innymi, pracować nad wdrożeniem programu lojalnościowego będącego pilotażem Projektu dla dzieci i młodzieży korzystających z usług przewozowych KM.