Kierownik WTZ w Dęblinie nawiązała współpracę z Centrum Edukacji Społecznej w Sedrinie

23 maja Jolanta Pyra, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie wizytowała w Centro Socio Educativo (C.S.E.) Peter Pan (tłu. Centrum Edukacji Społecznej „Piotrusia Pana”) w Sedrinie. Placówki chcą ze sobą współpracować. 

– Wizyta miała na celu zapoznanie się z systemem opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych powyżej 18-tego roku życia we Włoszech oraz nawiązanie kontaktów między placówkami zajmującymi się podobną działalnością – informuje Jolanta Pyra. Kierownik przekazała wizytowanej placówce materiały informacyjne dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie oraz materiały promocyjne Miasta Dęblin, które jest Organem Prowadzącym Warsztaty.

– Współpraca między placówkami będzie polegała na utrzymywaniu kontaktów miedzy podopiecznymi za pomocą Skype, przy pomocy językowej Pana Francesco Lenzi i Pani Zofii Barbus. Poznawaniu historii miast, w których działamy i naszych ojczyzn – upamiętnianie świąt poprzez korespondencje listowa bądź mailową. Jakieś wizytacje to raczej marzenie, bo koszty takich przedsięwzięć są ogromne: bilety lotnicze, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie etc. Na razie chcemy móc skorzystać z łączności internetowej wzbogacić język, poznać nowych ludzi i oszacować nasze możliwości w tej dziedzinie – wyjaśnia Jolanta Pyra.

– Miałam przyjemność odbyć wizytę dzięki dużemu zaangażowaniu i uprzejmości Zofii Barbus i Francesco Lenzi, którzy są wolontariuszami w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie – podkreśla Jolanta Pyra.