Warning: Creating default object from empty value in /home/pasikur/ftp/wp/wp-content/plugins/final-tiles-grid-gallery-lite/lib/db-class.php on line 154
Dębliński Ogólniak wyróżniony w rankingu “Perspektyw” – Dęblin News – Dębliński Portal Informacyjny

Dębliński Ogólniak wyróżniony w rankingu “Perspektyw”

W tegorocznej edycji rankingu szkoła otrzymała tytuł „ BRĄZOWEJ SZKOŁY”. Wyniki tego rankingu mają ogromny wpływ na decyzje uczniów, którzy kierują się nim, przy wyborze odpowiedniej dla siebie szkoły.
Kapituła tworząca ranking składa się z: przewodniczących Komitetów Olimpiad Przedmiotowych, dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz członków Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Metodologia rankingu opiera się na następujących kryteriach: 25% – wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, 45% wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (zdawanych na poziomie rozszerzonym) i 30% sukcesy w olimpiadach.
W rankingu ogólnopolskim dębliński Ogólniak zajął 893 miejsce, zaś w województwie 50 miejscu na ponad 200 liceów ogólnokształcących.