Upolowane obiektywem Pawła Rotmańskego

Wszystkie zdjęcia Paweł Rotmański wykonał w okolicach Wisły i Wieprza, Piskorów i okolicznych łąk a także Zakładów Azotowych. Niemalże każde z nich jest okupione wytrwałym, wielogodzinnym wyczekiwaniem we własnoręcznie wykonanej, zamaskowanej czatowni.

Wskazówki i ciekawostki

Batalion, Krwawodziób, Łęczak, Sieweczka Rzeczna i Rycyk, to ptaki wodno-błotne. Można je spotkać na rozlewiskach Wieprza, na brzegach wysp na Wiśle, na spuszczonych ale jeszcze wilgotnych stawach. Są to ptaki brodzące. Nie pływają. Brodzą szukając pożywienia.

Cyranka i Czernica należą do rodziny kaczkowatych. Pływają, potrzebują nieco głębszej wody, ale też można je spotkać na rozlewiskach Wieprza, Wisły, rozległych stawach rybnych, jeziora – zwłaszcza te z wyspami.

Kokoszka i Perkozy są gatunkami chronionymi. Wymienia je się w Dyrektywie ptasiej. Żyją w podobnym środowisku co cyranki i czernice, przy czym kokoszka spotykana jest raczej w gęstych trawach graniczących z wodą. To skryty ptak. Kokoszki i perkozy raczej nie występują bezpośrednio przy rzekach. Spotkamy je zazwyczaj tam gdzie woda jest spokojna, czyli wszelkiego rodzaju stawy i jeziora.

Bielik widywany jest i nad mokradłami i nad rzekami, rzadziej nad łąkami. Uwielbia ryby ale padliną na łąkach też się żywi.

Myszołowy, to również ptaki chronione. W okolicy Dęblina spotkamy je przede wszystkim na łąkach.

Podróżniczek i Trzciniak – żyją w trzcinowiskach przy stawach hodowlanych oraz jeziorach. Najliczniej w dolinach dużych rzek – Biebrzy, Narwi, Bugu, Noteci, Warty i dolnej Odry oraz na Lubelszczyźnie.

Modraszka jest bardzo popularnym ptakiem. Zamieszkuje ogrody, lasy, w zasadzie wszędzie.

Piecuszek i Zaganiacz zamieszkują lasy liściaste, ogrody.

Mysikrólik, to najmniejszy żyjący w Polsce ptak. Żyje w lesie.

Pokląskwę spotkać można na wilgotnych łąkach. Słabo zakrzewionych dolinach rzecznych i terenach zalewowych, obniżeniach wśród pól.

Uszatki są liczebne. Zamieszkują cały niżowy obszar kraju. W zimie łączą się w większe grupy i zimują wspólnie na drzewach iglastych. W ciągu dnia śpią, więc są zazwyczaj łatwe do wypatrzenia.

Żurawie występują na zabagnionych obrzeżach jezior i stawów, mokradłach, podmokłych łąkach.

Kruki nie występują w miastach. Często są mylone z kawkami i gawronami (przez laików). Kruki, to raczej samotniki, bardzo inteligentne i bardzo płochliwe. Żyją z dala od miast, ale zimą można spotkać ich całe stada, najczęściej jak znajdą jakąś padlinę.